ATSU Skåne

ASTU Skåne startades 2014.

ATSU Skåne verkar över hela Skåne och erbjuder stödsamtal till utsatta och deras anhöriga. Vi finns för dig som har utsatts för sexuella övergrepp, dig som är anhörig till ett barn som utsatts för övergrepp och dig som i ditt arbete stöter på dessa problem och behöver vägledning. Jourtelefonen är en viktig del av arbetet med att ge råd till anhöriga och utsatta.

ATSU Skåne erbjuder:

  • enskilda stödsamtal
  • stödgrupper
  • informationsträffar
  • föreläsningar
  • workshops med filmvisning
  • utbildning för dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utsatta
  • utbildning för dig som vill bli stödperson

Läs mer om våra aktiviteter på: atsuskane.se

Medlemskap

Medlem (100 kr per år)

ATSU Skåne är en idiell förening som dagligen arbetar med att underlätta livet för utnyttjade barn. Tycker du, ert företag eller förening vårt arbete är viktigt och känner för att stödja oss, bli medlem.

Som Medlem har ni inget åtagande i föreningen, alla som är folkbokförda under samma adress ingår i medlemskapet, blir kontinueligt uppdaterade som vad som sker i versamheten, erbjudande om att delta i workshops, filmvisningar, föreläsningar och får ta del av erbjudanden föreningen själva blir erbjudna.

Betalning: BG 359-5709 (glöm inte att ange namn och skicka kontaktuppgifter till info@skaneatsu.se)

Kontakta oss

Telefon

Jourtelefon: 070-631 52 50

Mail

info@skaneatsu.se

Adress

www.atsuskane.se