ATSU Västerås

ATSU Västerås är grundföreningen som startade allt och har funnits sedan 2005.

ATSU Västerås arbetar med att hjälpa och stötta sexuellt utnyttjade och deras anhöriga. Vi finns för att synliggöra de problem som uppstår till följd av sexuella övergrepp. Vi jobbar för att skapa en öppenhet i detta svåra ämne som allt för ofta hindras av tabu, oförståelse och skygglappar.

Att hjälpa de sexuellt utnyttjade, deras familjer och hela deras omgivning att läka och bli hela genom att upplysa om deras rättigheter och omgivningens skyldigheter. Vi arbetar med att öka kunskapen och insikten bland yrkesverksamma som i sitt dagliga arbete möter barn. Informationspridningen om de symptom och signaler som sexuellt utnyttjade visar ökar chanserna att upptäcka övergrepp i tidigt skede.

ATSU Västerås erbjuder:

  • Enskilda och flerparts samtal
  • Stöd och självhjälpsgrupper
  • Föreläsningar
  • Samtalsstöd via telefon och mail

Föreläsningar

Barn behöver modiga vuxna, en timmes föreläsning.

I denna föreläsning tar vi upp hur vi ska se dessa barn, hur vi ska hjälpa dem berätta och vad vi ska göra för att de inte ska känna skuld och skam. Målgrupp: Förskolan

Fatta mod, hela föreläsningen om sexuella övergrepp, två timmar.

I denna föreläsning tar vi upp hur vi ska se barn och ungdommar som blir sexuellt utnyttjade. Vad är konsekvenserna om vi inte ser och hjälper dem och vem som är förövare. Målgrupp: Yrkesverksamma med barn 0-18 år

I skolan, en timmes föreläsning.

I denna föreläsning som är skräddarsydd för skolan tar vi upp hur man ser de barn som far illa. Tyda signaler om självskadebeteende, NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) och vilka bar är i farozonen. Målgrupp: Grundskolan

Lilla föreläsningen om sexuella övergrepp

I denna föreläsning tar vi upp övergripande info om sexuella övergrepp och vad man ska göra när de upptäcks. Målgrupp: Föreningar

Ungdomsgruppen DELETE

DELETE är en ungdomsgrupp där ungdommar får en möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter, prata och ha roligt tillsammans. Material som används är Ses Offline, serietecknade, spel, måla känslor m.m för att trygga och stärka varandra.

DELETE vänder sig inte enbart till de som blivit utsatta för övergrepp, du kan vända dig till DELETE om du exempelvis:

  • Blir mobbad
  • Blir slagen
  • Är ban till missbrukare
  • Är barn till psykiskt sjuka

DELETE erbjuder även samtal via nätet, mail, skype, telefon och sms.

Vill du veta mer kontakta delete@vasteras.atsu.se eller skicka ett sms till 070-494 17 76.

Medlemskap

Det finns fler sätt att bli medlem hos oss

Stödmedlem (100 kr per år)

ATSU Västerås är en idiell förening som dagligen arbetar med att underlätta livet för utnyttjade barn. Tycker du, ert företag eller förening vårt arbete är viktigt och känner för att stödja oss, bli stödmedlem. 

Som stödmedlem har ni inget åtagande i föreningen, blir kontinueligt uppdaterade som vad som sker i versamheten och får ta del av erbjudanden föreningen själva blir erbjudna.

Betalning: PG 161 25 59-3 (glöm inte att ange namn och skicka kontaktuppgifter till info@vasteras.atsu.se)

Kontakta oss

Telefon

Verksamheten: 073-5758003, telefontider måndag – fredag 10:00-14:00


Mail

info@vasteras.atsu.se

Adress

Svalgången 1, 724 81 Västerås