ATSU står idag för "Att Trygga Sexuellt Utnyttjade". Tidigare stod förkortningen ATSU för "Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade" men eftersom vi arbetar för att trygga utnyttjade, i relation till såväl utnyttjade, anhöriga och andra berörda valde vi att göra en namnändring som verkställdes i april 2011. Vi vänder oss till alla som berörs av sexuella övergrepp; vi vänder oss till dig som är anhörig men också till dig som är lärare, förskolpersonal eller professionell inom något annat område och är i kontakt med barn, unga och vuxna som är, har varit eller kan bli utsatta för övergrepp. Våra dörrar är självklart också öppna för dig som har egen övergreppsbakgrund.

I oktober 2011 grundades ATSU riksorganisation. Du når oss bl.a. på e-post: info@atsu.se.

Riksorganisationen Starten Målsättning Syftet lokalföreningar Ledningsgruppen

Riksorganisationen

I oktober 2011 grundades ATSU Riksorganisation. Medlemmar i ATSU Riksorganisation är lokal- och medlemsföreningar som i dagsläget finns i Västmanland, Sörmland och Västra Götaland. Som medlem i riksorganisationen är ambintionen att lokal- och medlemsföreningarna av rikskansliet skall få ett omfattande stöd både i starten och den fortsatta utvecklingen av verksamheten i de lokala föreningarna. För mer information om medlemskap i lokalföreningarna, kontakta rikskansliet genom ordförande Ewa Norling, ewa@atsu.se.
Mer infrormation om medlemskap i Riksorganisationen finns i docx-format: Medlemskap.docx

Starten

Föreningen ATSU kom till kring ett köksbord 2005. Från det har verksamheten utvecklats och expanderat. Med från början har Ulrika, ATSUs grundare varit, liksom kollegan på kontoret i Västerås, Ewa. I januari 2010 öppnades även en förening i Eskilstuna. Redan tidigare har ett behov uttryckts om verksamhet även i Södermanland. Sommaren 2009 kontaktades kontoret i Västerås av Ingela Hertze och samarbetet och planeringen för filialen i Eskilstuna kunde ta sin början. Det samarbetet utmynnade alltså i en föreningsstart i Eskilstuna i början av året därpå.

Målsättning & Visioner

ATSUs mål är att rehabiliteringsmöjligheterna för såväl de utsatta som de anhöriga förbättras och vår vision är ett samhälle utan sexuella övergrepp. Ett stor vision kan tyckas men med nåbara mål. För att nå vår målsättning bygger vi upp en verksamhet som kretsar kring informationsspridning och direkt stöd till målgruppen, -till anhöriga och utsatta. Vi samverkar med skolor och myndigheter för att synliggöra övergreppen och konsekvenserna av dem.
Vår ambition är att de sexuellt utsatta och deras anhöriga skall erbjudas värdig krishantering och goda rehabiliteringsmöjligheter. Som ett led i detta vill vi sprida information om övergrepp och konsekvenserna av dem och samtidigt uppmärksamma både politiker och allmänhet på frågor som rör rehabilitering och krishantering vid avslöjande om sexuella övergrepp mot barn.

Syftet

Redan från början var syftet klart; -att ge stöd till anhöriga vars nära och kära blivit sexuellt utnyttjade. Med fanns också tankegångar om att utbilda och dela med sig av egna erfarenheter kring vad det innebär att vara nära anhörig till någon som utsatts för övergrepp. Snart stod det också klart att behovet var större än så och agendan och syftet med föreningen kom att omfatta följande punkter:


Lokalföreningarna

ATSU i Eskilstuna. ATSU startade en förening i Eskilstuna i januari 2010. Vår förhoppning är att kunna utveckla verksamheten så att den kan möta de behov som finns i och omkring Eskilstuna. Vi som svarar när du ringer och som sitter på kontoret och tar emot samtal eller som kommer ut till din skola eller din verksamhet är verksamhetschef Ingela Hertze samt personal från Västeråskontoret eller Eskilstunakontoret. Bakom detta gäng finns också en grupp glada och engagerade frivilliga med varierande yrkesmässig och personlig bakgrund. Länk till föreningen i Eskilstuna

ATSU i Västerås. Föreningen i Västerås flyttade omkring årsskiftet till nya fina lokaler på Vallbyinstitutet i Västerås. I de gamla lokalerna på Jakobsbergsgatan huserar idag ATSUs ungdomsförening och den ungdomsverksamhet som föreningen bedriver. På kontoret i Västerås hittar du vår verksamhetschef Ulrika Svensson samt kollegen som var med och startade upp föreningen, -Ewa Norling. Dessutom jobbar idag även Sirkka Albinsson, Gun Enqvist, Mats Albinsson och Susanne Liljeström. För mer information om verksamheten i Västerås använd länken till sidan för ATSU Västerås.


Ledningsgruppen

ATSU har en ledningsgrupp som består av styrelsemedlemmar från de olika föreningarna, samt några anställda och aktiva medlemmar. Vi jobbar alla för en så bra hjälp som möjligt för dig! Vi samlas till visionsmöten och träffar för att kunna utveckla verksamheten och planera kommande projekt. Nedan ses från vänster: Jonathan Östling (orförande, Västerås), Ingela Hertze (verksamhetsansvarig, Eskilstuna), Mats Albinsson (informatör, Västerås), övre raden: Marie Staaf (styrelseledamot, Eskilstuna), Ewa Norling (ansvarig för ungdomsverksamheten, Västerås), Tone Hanssen (kassör, Västerås) samt Ulrika Svensson (verksamhetsansvarig, Västerås). Några ur ledningsgruppen saknas på denna bild.

© 2011 ATSU - att trygga sexuellt utnyttjade