Medlemskap

Det finns tre olika typer av medlemskap i ATSU riksorganisation.

ATSU Lokalföreningsmedlem i ATSU Riksorganisation

Är du på väg att starta upp en förening, som jobbar för barns rätt och för bättre rehabiliteringsmöjligheter för utsatta och deras anhöriga och dessutom kanske också vill ha hjälp och stöd i processen? Då ligger det närmast till hands att du kontaktar ATSU Riksorganisations kansli för att granska möjligheterna att starta en lokalförening i dina hemtrakter.

Kostnad: Första året gratis sedan kostar det 300:-/år

Medlemsförening i ATSU Riksorganisation

Är du redan aktiv i drivandet av en befintlig förening, men känner att ett medlemskap i ATSU Riksorganisation kunde göra oss gemensamt starkare. Ansök om att få bli en medlemsförening. Då får ni ATSU Riksorganisation som en god samverkanspart och dessutom får ni del av befintligt material, handledning och utbildning genom riksorganisationen. Tillsammans utvecklar vi och formar vår gemensamma organisation för att på bästa sätt nå den målsättning som satts upp om bättre rehabiliteringsmöjligheter för utsatta och deras anhöriga, med en ambition om ett samhälle fritt från sexuella övergrepp.

Kostnad: 500:-/år

Stödmedlem i ATSU Riksorganisation

Befinner du dig inom en organisation, förening, rörelse, institution, ett företag eller en myndighet och söker ett samarbete kring frågor som rör sexuella övergrepp kan ni ansöka om att få bli stödmedlemmar i ATSU Riksorganisation. Som stödmedlemmar får ni information och vid behov också rådgivning och handledning. Utbildningar och föreläsningar ges i viss omfattning även till stödmedlemmar.

Kostnad: 1000:-/årOm ni önskar att bli medlem i en lokalförening klicka här:

Västerås Skåne