Verksamheten

ATSU Riksorganisation grundandes i oktober 2011. I dagsläget har vi lokal- och medlemsföreningar i Västmanland, Sörmland, Skåne och Västra Götaland. Riksorganisationens syfte och ambition är att ge omfattande stöd i starten och under den fortsatta utvecklingen av verksamheten i lokalföreningarna. ATSU är politiskt och religiöst oberoende.

Målsättning och visioner

ATSUs mål är att rehabiliteringsmöjligheterna för de sexuellt utnyttjade och deras anhöriga skall förbättras. Vår vision är en nollvisison, ett samhälle utan sexuella övergrepp. En stor vision kan tyckas, men med nårbara delmål.

För att nå vår målsättning bygger vi upp vi upp verksamheter som kretsar kring informationsspridning direkt stöd till sexuellt utnyttjade och deras anhöriga. Vi samverkar med skolor, myndigheter och landsting för att synliggöra sexuella övergrepp och dess konsekvenser. Vår ambition är att erbjuda värdig krishantering och rehabilitering. Som ett led i detta sprider vi information och uppmärksammar politiker och allmänheten om frågor som rör detta vis avslöjande om sexuella övergrepp.

Verksamheten bygger på FNs barnkonvention som vi följer i alla instanser.

null

null